自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
英文版编委
自然科学版 英文版
英文版首届青年编委
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 24    No. 10    October 2017


Fuel combustion synthesis and upconversion properties of Yb3+ and Er3+ dual-doped ZrO2 nanocrystals LIU Xiao-lin(刘小林), ZHANG Ning(张宁), LI Dan(李丹), LI Zhi-cheng(李志成), YOU Wei-xiong(游维雄), ZHANG Qian(张骞), XIA Li-bin(夏李斌), YANG Bin(杨斌) 2209
Effect of Ti on microstructure and strengthening behavior in press hardening steels WEN Yu-hui(闻玉辉), ZHU Guo-ming(朱国明), DAI Si-yu(戴思雨), KANG Yong-lin(康永林), 2215
Flatness predictive model based on T-S cloud reasoning network implemented by DSP ZHANG Xiu-ling(张秀玲), , GAO Wu-yang(高武杨), LAI Yong-jin(来永进), CHENG Yan-tao(程艳涛) 2222
Effect of zirconium on microstructures and mechanical properties of squeeze cast Al–5.0Cu–0.4Mn–0.1Ti–0.1RE alloy MENG Fan-sheng(孟凡生), ZHANG Wei-wen(张卫文), HU Yuan(胡愿), ZHANG Da-tong(张大童), YANG Chao(杨超) 2231
Effect of cathode composition on microstructure and tribological properties of TiBN nanocomposite multilayer coating synthesized by plasma immersion ion implantation and deposition Lü Wen-quan(吕文泉), CAO Yong-zhi(曹永智), WANG Lang-ping(王浪平), WANG Xiao-feng(王小峰), GU Zhi-wei(顾至伟), YAN Yong-da(闫永达), YU Fu-li(于福利) 2238
Effect of ultraviolet mutagenesis on heterotrophic strain mutation and bioleaching of low grade copper ore WU Ai-xiang(吴爱祥), HU Kai-jian(胡凯建), WANG Hong-jiang(王洪江), ZHANG Ai-qing(张爱卿), YANG Ying(杨莹) 2245
Solvent extraction separate of zinc and cadmium from magnesium and calcium in sulfuric acid medium by mixing extractants LI Xiao-hui(李晓晖), AI Xian-bin(艾仙斌), HE Li(何力), JI Shao-shi(计少石), HU Miao(胡淼), DING Jian-nan(丁建南), LI Feng(李凤) 2253
Evaluation of granulability and absorbtivity of biomass in agglomeration mixture Hudák Jozef, Le?ko Jaroslav, Semanová Zuzana, Fr?hlichová Mária, Findorák Róbert, Legemza Jaroslav 2260
Extracting reaction mechanism analysis of Zn and Si from zinc oxide ore by NaOH roasting method CHEN Bing(陈兵), , , SHEN Xiao-yi(申晓毅), , GU Hui-min(顾惠敏), , SHAO Hong-mei(邵鸿媚), ZHAI Yu-chun(翟玉春), MA Pei-hua(马培华) 2266
Numerical study on polymer nanofibers with electrically charged jet of viscoelastic fluid in electrospinning process P. Valipour, H. Zaersabet, M. Hatami, Ali Zolfagharian, S.E. Ghasemi 2275
Theoretical and experimental investigation on vertical tank technology for sinter waste heat recovery FENG Jun-sheng(冯军胜), DONG Hui(董辉), GAO Jian-ye(高建业), LIU Jing-yu(刘靖宇), LIANG Kai(梁凯) 2281
Electronic structure and flotability of gold-bearing pyrite:A density functional theory study LIU Dan(刘丹), WANG Yi-jie(王伊杰), XIAN Yong-jun(先永骏), WEN Shu-ming(文书明) 2288
Performance analysis of high-static-low-dynamic stiffness vibration isolator with time-delayed displacement feedback CHENG Chun(程春), LI Shun-ming(李舜酩), WANG Yong(王勇), JIANG Xing-xing(江星星) 2294
Rock fragmentation under different installation polar angles of TBM disc cutters CHENG Yong-liang(程永亮), , ZHONG Jue(钟掘), MEI Yong-bing(梅勇兵), , XIA Yi-min(夏毅敏) 2306
Phase type delay distribution with PU return and sensing error in CR networks Mohammad Reza Amini, Hemati Farzad 2314
Chinese micro-blog sentiment classification through a novel hybrid learning model LI Fang-fang(李芳芳), , WANG Huan-ting(王欢婷), ZHAO Rong-chang(赵荣昌), LIU Xi-yao(刘熙尧), WANG Yan-zhen(王彦臻), ZOU Bei-ji(邹北骥) 2322
Energy-efficient virtual machine consolidation algorithm in cloud data centers ZHOU Zhou(周舟), HU Zhi-gang(胡志刚), YU Jun-yang(于俊洋), Jemal Abawajy, Morshed Chowdhury 2331
Blind adaptive constrained constant modulus algorithms based on unscented Kalman filter for beamforming QIAN Hua-ming(钱华明), LIU Ke(刘可), JIAO Zhi-bo(焦志博), MA Jun-da(马俊达) 2342
Analysis of nano droplet dynamics with various sphericities using efficient computational techniques Ali Zolfagharian, Milad Darzi, S.E. Ghasemi 2353
Fuzzy least brain storm optimization and entropy-based Euclidean distance for multimodal vein-based recognition system Dipti Verma, Sipi Dubey 2360
Crack stop holes in steel bridge decks: Drilling method and effects FU Zhong-qiu(傅中秋), JI Bo-hai(吉伯海), XIE Shu-hui(谢曙辉), LIU Tian-jia(刘天笳) 2372
Test and numerical investigations on static and dynamic characteristics of extra-wide concrete self-anchored suspension bridge under vehicle loads ZHOU Guang-pan(周广盼), LI Ai-qun(李爱群), , LI Jian-hui(李建慧), DUAN Mao-jun(端茂军) 2382
Stress dependent permeability and porosity of low-permeability rock JIA Chao-jun(贾朝军), , XU Wei-ya(徐卫亚), WANG Huan-ling(王环玲), , WANG Ru-bin(王如宾), YU Jun(俞隽), YAN Long(闫龙) 2396
Failure behavior around a circular opening in a rock mass with non-persistent joints: A parallel-bond stress corrosion approach YANG Xu-xu(杨旭旭), , , JING Hong-wen(靖洪文), CHEN Kun-fu(陈坤福), YANG Sheng-qi(杨圣奇) 2406
Near ground wind characteristics during typhoon Meari:Turbulence intensities, gust factors, and peak factors WANG Xu(王旭), , HUANG Peng(黄鹏), YU Xian-feng(余先锋), HUANG Chao(黄超) 2421
Evaluation of spontaneous combustion tendency of sulfide ore heap based on nonlinear parameters PAN Wei(潘伟), WU Chao(吴超), LI Zi-jun(李孜军), WU Zhi-wei(伍智伟), YANG Yue-ping(杨月平) 2431
Multi-scale regionalization based mining of spatio-temporal teleconnection patterns between anomalous sea and land climate events XU Feng(徐枫), SHI Yan(石岩), , DENG Min(邓敏), GONG Jian-ya(龚健雅), , LIU Qi-liang(刘启亮), JIN Rui(金瑞) 2438
Analysis of longitudinal forces of coupler devices in emergency braking process for heavy haul trains GAO Guang-jun(高广军), CHEN Wei(陈威), ZHANG Jie(张洁), DONG Hai-peng(董海鹏), ZOU Xiang(邹翔), LI Jian(李健), GUAN Wei-yuan(关维元) 2449
A novel method for virtual clearance computation of high-speed train based on model integration and convex hull YI Bing(易兵), LI Xiong-bing(李雄兵), ZENG Wei(曾威), SONG Yong-feng(宋永锋), YANG Yue(杨岳) 2458
Differences in leaf functional traits between exotic and native Compositae plant species WANG Cong-yan(王从彦), , LIU Jun(刘君), ZHOU Jia-wei(周嘉伟), XIAO Hong-guang(肖鸿光) 2468
Squeezing rock conditions at phyllite-slate zone in Golab water conveyance tunnel, Iran: A case study Rahmati Asghar, Faramarzi Lohrasb, Darbor Mohammad 2475
Erratum to: Optimal selection of annulus radius ratio to enhance heat transfer with minimum entropy generation in developing laminar forced convection of water-Al2O3 nanofluid flow Siavashi Majid, Jamali Mohammad 2486


    Infomation:CN43-1516/TB*1994*m*A4*278*en*P*RMB ?100*500*32*2017-10

    Editor:何运斌

版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765(中) 88836963(英) 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号