自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
英文版编委
自然科学版 英文版
英文版首届青年编委
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 29    No. 5    May 2022


Microstructure and mechanical properties of VAlN/Si3N4 nano-multilayer coatings TAO Xian-cheng(陶贤成), LOU Yu-min(楼玉民)*, LI Miao-lei(李淼磊), ZHAO Ning-ning(赵宁宁), TANG Xiu-zhi(唐秀之), HU Hai-long(胡海龙), HUANG Xiao-zhong(黄小忠), YUE Jian-ling(岳建岭)* 1403
Ionic polymer metal composites actuators with enhanced driving performance by incorporating graphene quantum dots YIN Guo-xiao(尹国校), HE Qing-song(何青松)*, YU Min(于敏)*, WU Yu-wei(吴雨薇), XU Xian-rui(徐显锐) 1412
Effect of Ni/Fe ratio on activation sintering and mechanical properties of molybdenum nickel iron alloy LIU Jun-ru(刘俊汝), LI Zhi-bo(李志博), CHEN Ben(陈奔), CHOU Kuo-chih(周国治), ZHANG Guo-hua(张国华)* 1423
Preparation and characterization of new sealing glasses based on Li2O-NiO-P2O5 system Hany ABO-MOSALLAM, Ebrahim A. MAHDY 1437
Interfacial coupling effects in g-C3N4/ InxSb2-xS3 heterojunction for enhanced photocatalytic activity under visible light YANG Ting(杨婷), HU Xin-yu(胡新宇), WANG Jun-tao(王军涛), YANG Tian-li(杨田丽), WANG Wen-lei(王文磊)* 1447
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3 coated Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 for enhancing electrochemical performance of lithium-ion batteries LAI Xiang-wan(来湘皖), HU Guo-rong(胡国荣)*, PENG Zhong-dong(彭忠东), CAO Yan-bing(曹雁冰), DU Ke(杜柯), LIU Ye-xiang(刘业翔) 1463
Relationship between rheological behavior and flotation rate in slurry with different chalcopyrite and lizardite concentration HU Jia-cheng(胡家城), SHI Qing(石晴)* 1479
Application of response surface methodology in optimization of bioleaching parameters for high-magnesium nickel sulfide ore SUN Jian-zhi(孙建之), WU Biao(武彪), CHEN Bo-wei(陈勃伟), WEN Jian-kang(温建康)* 1488
Fractal model of thermal elasto-plastic contact of rough surfaces FENG Yan(冯燕)*, YANG Peng(杨鹏), ZHANG Yan-yan(张艳艳), SHI Li-qiu(史立秋), HANG Zhou-ming(杭州明), FENG Yi-xiong(冯毅雄) 1500
Mitigation of primary user emulation attack using a new energy detection method in cognitive radio networks Shriraghavan MADBUSHI*, M. S. S. RUKMINI 1510
Markov chain-based platoon recognition model in mixed traffic with human-driven and connected and autonomous vehicles DING Shen-zhen(丁深圳), CHEN Xu-mei(陈旭梅)*, YU Lei(于雷) 1521
Deep learning-based intelligent management for sewage treatment plants WAN Ke-yi(万柯佚), DU Bo-xin(杜博鑫), WANG Jian-hui(王建辉), GUO Zhi-wei(郭智威), FENG Dong(冯东), GAO Xu(高旭), SHEN Yu(申渝)*, YU Ke-ping(余恪平) 1537
Seismic reliability analysis of shield tunnel faces under multiple failure modes by pseudo-dynamic method and response surface method ZHANG Jia-hua(张佳华)*, XU Peng(徐鹏), SUN Wang-cheng(孙望成), LI Bo(李波) 1553
Time-dependent behavior comparison of long-span concrete arch bridge between prototype and model WANG Yong-bao(王永宝)*, QIN Peng-ju(秦鹏举), LIU Zhi-hua(刘志华), ZHANG Xiao(张翛), MAO Min(毛敏) 1565
An experimental investigation of failure mechanical behavior in cylindrical granite specimens containing two non-coplanar open fissures under different confining pressures YANG Sheng-qi(杨圣奇)*, DONG Jin-peng(董晋鹏), YANG Jing(杨景), YANG Zhen(杨振), HUANG Yan-hua(黄彦华) 1578
Three-dimensional displacement characteristics of adjacent pile induced by shield tunneling under influence of multiple factors HUANG Kan(黄戡)*, SUN Yi-wei(孙逸玮), YANG Jun-sheng(阳军生)*, LI Yu-jian(李宇健), JIANG Meng(蒋萌), HUANG Xian-qiang(黄先强) 1597
Macro and micro failure mechanism of surrounding rock of small span tunnel under different stress paths LIU He-yi(刘和艺), CONG Yu(丛宇)*, ZHANG Li-ming(张黎明), ZHENG Ying-ren(郑颖人), WANG Zai-quan(王在泉), ABI Erdi(阿比尔的), LIU Li-peng(刘立鹏) 1616
Model tests on uplift capacity of double-belled pile influenced by distance between bells SUN Tao(孙涛), CUI Xin-zhuang(崔新壮)*, SUN Yan-feng(孙彦峰), HAN Ruo-nan(韩若楠), MA Rui-jin, YANG Jun-jie(杨俊杰), WANG Yi-lin(王艺霖), CHANG Yu-jun(常玉军) 1630
Experimental and numerical studies on vibration characteristics of a railway embankment YANG Chang-wei(杨长卫), YUAN Cheng(袁成), QU Li-ming(瞿立明)*, DING Xuan-ming(丁选明), LIU Wei-bin(刘伟斌) 1641
Factors influencing accuracy of free swelling ratio of expansive soil WANG Liang-liang(王亮亮)*, WANG Zhao-teng(王照腾), DING Zhi-ping(丁志平), LIN Yu-liang(林宇亮), LEI Xiao-qin(雷小芹), LIU Zhi-jun(柳志军) 1653
Influence of CaO-based expansive agent, superabsorbent polymers and curing temperature on pore structure evolution of early-age cement paste ZHAO Hai-tao(赵海涛)*, LI Xiao-long(李晓龙), XIE Dong-sheng(谢东升), DI Yun-fei(邸云菲)*, HUANG Jie(黄杰), XU Wen(徐文), WANG Peng-gang(王鹏刚), ZUO Jun-qing(左俊卿) 1663
Pore structure formation and hydration characteristics of cement paste with temperature rising inhibitor ZHAO Hai-tao(赵海涛)*, XIANG Yu(相宇), ZHANG Hao(张浩)*, SHEN De-jian(沈德建), CHEN Xiao-dong(陈晓东), HUANG Jie(黄杰), XU Wen(徐文), LI Hua(李华), WANG Yu-jiang(王育江) 1674
Experimental study on the shear behavior of grout-infilled specimens and micromechanical properties of grout-rock interface LI Wen-shuai(李文帅), JIANG Bang-you(蒋邦友)*, GU Shi-tan(顾士坦), YANG Xu-xu(杨旭旭), Faiz U.A. SHAIKH 1686
Discrete element method for adhesion properties evaluation of deep-sea sediment from macro and micro perspectives LI Jia-ping(李家平), RAO Qiu-hua(饶秋华), HUANG Tian-bao(黄天宝), MA Wen-bo(马雯波)* 1701
Effect of simplifying bogie regions on aerodynamic performance of high-speed train ZHANG Jie(张洁), ADAMU Abdulmalik, SU Xin-chao(苏新超), GUO Zhan-hao(郭展豪), GAO Guang-jun(高广军)* 1717
Investigation on aerodynamic noise reduction for snow-plough of high-speed train TAN Xiao-ming(谭晓明), YANG Zhi-gang(杨志刚)* 1735


    Infomation:CN43-1516/TB*1994*m*A4*346*en*P*RMB ?100*500*26*2022-5

    Editor:郑羽彤

版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765(中) 88836963(英) 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号