自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
英文版编委
自然科学版 英文版
英文版首届青年编委
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 21    No. 7    July 2014


Materials, Metallurgy, Chemistry and Chemical Engineering
Analysis and optimization of variable depth increments in sheet metal incremental forming LI Jun-chao(李军超), WANG Bin(王宾), ZHOU Tong-gui(周同贵) 2553
Processing and mechanical properties of network ceramic/steel composites by pressureless infiltration YANG Shao-feng(杨少锋), CHEN Wei-ping(陈维平), WANG Zai-you(王再友), CAI Yun-jie(蔡云杰) 2560
Thermal properties of open-celled aluminum foams prepared by two infiltration casting methods WANG Hui(王辉), ZHOU Xiang-yang(周向阳), LONG Bo(龙波), WEN Kang(文康), YANG Tao(杨焘) 2567
Design of a d33-mode piezocomposite electricity generating element and its application to bridge monitoring Jinkyo F. Choo, Van Lai Pham, Nam Seo Goo 2572
Fracture of thermal barrier coating with multiple surface cracks and delaminations: Interlayer effect FAN Xue-ling(范学领), XU Rong(许荣), M. Kikuchi 2579
Electronic and optical properties of anion-doped c-ZrO2 from first-principles calculations DING Jia-feng(丁家峰), LI Xin-mei(李新梅), CUI Li-ling(崔丽玲), CAO Can(曹粲), WANG Hui-hai(王会海), CAO Jian(曹建) 2584
Effect of nanofibers at surface of carbon fibers on microstructure of carbon/carbon composites during chemical vapor infiltration XIAO Peng(肖鹏), CHEN Jie(陈洁), XU Xian-feng(徐先锋), LU Xue-feng(卢雪峰) 2590
Excellent supercapacitive performance of a reduced graphene oxide/Ni(OH)2 composite synthesized by a facile hydrothermal route ZHENG Cui-hong(郑翠红), LIU Xin(刘欣), CHEN Zhi-dao(陈志道), WU Zhen-fei(伍振飞), FANG Dao-lai(方道来) 2596
Pre-dispersed carbon black as conductive agent for LiFePO4 cathodes ZHANG Zhi-an(张治安), QU Chang-ming(屈长明), JIA Ming(贾明), LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李劼) 2604
Analysis of isothermal forging process and mechanical properties of complex aluminum forging for aviation HU Jian-liang(胡建良), YI You-ping(易幼平), HUANG Shi-quan(黄始全) 2612
Process of back pressure deep drawing with solid granule medium on sheet metal DONG Guo-jiang(董国疆), ZHAO Chang-cai(赵长财), CAO Miao-yan(曹秒艳) 2617
Dechlorination of zinc dross by microwave roasting WEI Ya-qian(魏亚乾), PENG Jin-hui(彭金辉), ZHANG Li-bo(张利波), JU Shao-hua(巨少华), XIA Yi(夏仡), ZHENG Qin(郑勤), WANG Ya-jian(王亚健) 2627
Bioleaching of complex polymetallic sulfide ores by mixed culture WANG Jun(王军), ZHAO Hong-bo(赵红波), QIN Wen-qing(覃文庆), QIU Guan-zhou(邱冠周) 2633
Bioleaching of pyrrhotite by Sulfobacillus thermosulfidooxidans NI Zhang-yuan(倪章元), GU Guo-hua(顾帼华), YANG Hui-sha(杨慧沙), QIU Guan-zhou(邱冠周) 2638
Human plasma protein binding of water soluble flavonoids extracted from citrus peels ZHAO Jin-yao(赵金尧), LI Li(李理), JIAO Fei-peng(焦飞鹏), REN Feng-lian(任凤莲) 2645
Mechanical Engineering, Control Science and Information Engineering
Inverse speed analysis and low speed control of underwater vehicle LI Ye(李晔), JIANG Yan-qing(姜言清), MA Shan(马珊), CHEN Peng-yun(陈鹏云), LI Yi-ming(李一鸣) 2652
Kinematics and dynamics analysis of a three-degree-of-freedom parallel manipulator LIU Shan-zeng(刘善增), ZHU Zhen-cai(朱真才), SUN Zhao-peng(孙肇鹏), CAO Guo-hua(曹国华) 2660
Stress analysis of clamped-free grid composite cylindrical shell under various end loadings ARASHMEHR JAFAR, RAHIMI GHOLAMHOSSEIN, RASOULI FAZEL 2667
Free clustering optimal particle probability hypothesis density (PHD) filter LI Yun-xiang(李云湘), XIAO Huai-tie(肖怀铁), SONG Zhi-yong(宋志勇), FAN Hong-qi(范红旗), FU Qiang(付强) 2673
Fuzzy logic controller design with unevenly-distributed membership function for high performance chamber cooling system CAO Jian-peng(曹健鹏), Seok-Kwon Jeong, Young-Mi Jung 2684
A simplified adaptive interval Type-2 fuzzy control in practical industrial application ZHOU Hai-bo(周海波), DUAN Ji-an(段吉安), ZHOU Zhen-yu(周振宇) 2693
Predicting configuration performance of modular product family using principal component analysis and support vector machine ZHANG Meng(张萌), LI Guo-xi(李国喜), GONG Jing-zhong(龚京忠), WU Bao-zhong(吴宝中) 2701
Two new methods for power flow tracing using bus power balance equations Noradin Ghadimi 2712
Application of artificial intelligent systems for real power transfer allocation Shareef Hussain, Abd. Khalid Saifulnizam, Sulaiman Herwan Mohd, Mustafa Wazir Mohd 2719
Hybrid particle swarm optimization with chaotic search for solving integer and mixed integer programming problems TAN Yue(谭跃), TAN Guan-zheng(谭冠政), DENG Shu-guang(邓曙光) 2731
Direction-of-arrival estimation of quasi-stationary signals using two-level Khatri-Rao subspace and four-level nested array LI Shuang(李双), HE Wei(何为), YANG Xu-guang(杨旭光), BAO Ming(鲍明), WANG Ying-guan(王营冠) 2743
Modified nonlinear chirp scaling algorithm for curvilinear trajectory synthetic aperture radar WANG Jian-tao(王建涛), QIN Yu-liang(秦玉亮), FAN Bo(范波), WANG Hong-qiang(王宏强), LI Xiang(黎湘) 2751
Energy and Power Engineering, Environmental Engineering, and Mining Engineering
Numerical simulation of heat transfer and flow of cooling air in triangular wavy fin channels NI Ming-long(倪明龙), CHEN Ya-ping(陈亚平), DONG Cong(董聪), WU Jia-feng(吴嘉峰) 2759
A novel contour design technique of super/hypersonic nozzle diverging section with sharing throat GUO Shan-guang(郭善广), WANG Zhen-guo(王振国), ZHAO Yu-xin(赵玉新), LIU Jun(柳军) 2766
Numerical analysis of temperature rise within 70 MPa composite hydrogen vehicle cylinder during fast refueling WANG Liang(王亮), ZHENG Chuan-xiang(郑传祥), LI Rong(李蓉), CHEN Bing-bing(陈冰冰), WEI Zong-xin(魏宗新) 2772
An optimal method for prediction and adjustment on gasholder level and self-provided power plant gas supply in steel works LI Hong-juan(李红娟), WANG Jian-jun(王建军), WANG Hua(王华), MENG Hua(孟华) 2779
Pore-scale simulation of gas-water flow in low permeability gas reservoirs CAO Ting-kuan(曹廷宽), DUAN Yong-gang(段永刚), YU Bo-ming(郁伯铭), FANG Quan-tang(方全堂), WANG Rong(王容) 2793
Rapid biosorption and reduction removal of Cr(VI) from aqueous solution by dried seaweeds JIA Cheng-guang(贾成光), ZHANG Ya-ping(张亚平), WANG He(王鹤), OU Guang-nan(欧光南), LIU Qi-ming(刘启明), LIN Jin-mei(林锦美) 2801
Removal of cadmium from aqueous solution by immobilized Microcystis aeruginosa: Isotherms, kinetics and thermodynamics WANG Hui(王慧), LIU Yun-guo(刘云国), HU Xin-jiang(胡新将), LI Ting-ting(李婷婷), LIAO Ting(廖婷), LU Ming(卢明) 2810
Transformation and performance of granular sequence batch reactor under conventional organic loading rate condition ZHONG Chen(钟晨), WANG Ya-qin(王亚芹), Lü Jun-ping(吕俊平), LI Yao-chen(李耀辰), WANG Yong-jian(王永建), ZHU Jian-rong(竺建荣) 2819
Adsorption behavior of cross-linked chitosan modified by graphene oxide for Cu(II) removal YANG Yan(杨焰), WU Wen-qin(武文琴), ZHOU Hai-hui(周海晖), HUANG Zhong-yuan(黄中原), YE Ting-ting(叶婷婷), LIU Rui(刘瑞), KUANG Ya-fei(旷亚非) 2826
Fabrication and adsorption property of novel adsorbent for potential application to wastewater with Fe(III) ions ZHU Wei-xia(朱卫霞), SONG Hang(宋航), JIA Chun-mei(贾春梅), YAO Shun(姚舜) 2832
Facile synthesis of Zn2GeO4 nanorods toward improved photocatalytic reduction of CO2 into renewable hydrocarbon fuel YANG Ming(杨明), JIN Xiao-qi(金效齐) 2837
Dynamics of liquid-phase catalytic oxidation of hydrogen sulfide removal in rural biogas JIA Li-juan(贾丽娟), NING Ping(宁平), WANG Xiang-yu(王向宇), QU Guang-fei(瞿广飞), XIONG Xiang-feng(熊向锋) 2843
Improvement of Lagrangian relaxation performance for open pit mines constrained long-term production scheduling problem E. Moosavi, J. Gholamnejad, M. Ataee-pour, E. Khorram 2848
Mechanical genesis of Henan (China) Yima thrust nappe structure CAI Wu(蔡武), DOU Lin-ming(窦林名), HE Jiang(何江), LIU Hai-shun(刘海顺), LI Zhen-lei(李振雷), DING Yan-lu(丁言露) 2857
Geological Engineering, Civil Engineering, Traffic and Transportation Engineering
Geochemical characteristics and genesis of volcanic and sub-volcanic rocks from porphyrite-type iron deposits in Ningwu metallogenic province, eastern China: Constraints from elements LIU Zhen(刘震), HUANG De-zhi(黄德志), LIU Yu-han(刘毓菡), GU Huang-ling(古黄玲), WANG Long(汪龙), HARTWIG E. Frimmel, DAI Ta-gen(戴塔根) 2866
Zircon SHRIMP U-Pb dating for island arc volcanic rock of Fangniugou area in Yitong region of Jilin Province JIANG Zheng-long(姜正龙), QIU Hai-jun(邱海峻), PENG Yu-jing(彭玉鲸), ZHANG Wei-min(张为民), LIANG Shuang(梁爽) 2877
Simulation of rock deformation and mechanical characteristics using clump parallel-bond models XIA Ming(夏明), ZHAO Chong-bin(赵崇斌) 2885
Large-scale two-dimensional nonlinear FE analysis on PGA amplification effect with depth and focusing effect of Fuzhou Basin JIN Dan-dan(金丹丹), CHEN Guo-xing(陈国兴), DONG Fei-fan(董菲蕃) 2894
Numerical simulation of direct shear tests on mechanical properties of talus deposits based on self-adaptive PCNN digital image processing WANG Sheng-nian(王盛年), XU Wei-ya(徐卫亚), SHI Chong(石崇), ZHANG Qiang(张强) 2904
Shape-sizing nested optimization of deployable structures using SQP DAI Lu(戴璐), GUAN Fu-Ling(关富玲) 2915
A computational method for post-construction settlement of high-speed railway bridge pile foundation considering soil creep effect FENG Sheng-yang(冯胜洋), WEI Li-min(魏丽敏), HE Chong-yang(何重阳), HE Qun(何群) 2921
Optimization design of piles subjected to horizontal loads based on reliability theory ZHAO Wen-yi(赵文艺), XU Zhi-Jun(徐志军), ZHENGJun-Jie(郑俊杰) 2928
New methods of safety evaluation for rock/soil mass surrounding tunnel under earthquake CHENG Xuan-sheng(程选生), DOWDING Charles H, TIAN Rui-rui(田瑞瑞) 2935
Analytical and numerical solutions for shear mechanical behaviors of structural plane HE Zhong-ming(何忠明), XIONG Zhe-yi(熊喆怡), HU Qing-guo(胡庆国), YANG Ming(杨明) 2944
Macro-micro investigation of granular materials in torsional shear test LI Bo(李博), GUO Lin(郭林), ZHANG Feng-shou(张丰收) 2950
Roadbed behavior subjected to tilting-train loading at rail joint and continuous welded rail JEON Sang-Soo 2962
Stress characteristics of surrounding rocks for inner water exosmosis in high-pressure hydraulic tunnels YU Jin(俞缙), LI Tian-bin(李天斌), ZHANG Jian-zhi(张建智), CAI Yan-yan(蔡燕燕) 2970


    Infomation:CN43?1516/TB*1994*m*A4*424*en*P*RMB ¥100*500*54*2014-07

    Editor:杨兵 邓履翔

版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765(中) 88836963(英) 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号