自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 15    No. 5    October 2008


Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Hot deformation behaviors and flow stress model of GCr15 bearing steel LIAO Shu-lun(廖舒纶), , ZHANG Li-wen(张立文), , YUE Chong-xiang(岳重祥), ,
PEI Ji-bin(裴继斌), , GAO Hui-ju(高惠菊)
575
Numerical simulation and experimental investigation of incremental sheet forming process HAN Fei(韩 飞), MO Jian-hua(莫健华) 581
Microscopic phase-field simulation of Cr atom substitution character during formation of L12 and DO22 phases in Ni-Cr-Al alloy CHU Zhong(褚 忠), CHEN Zheng(陈 铮), SHI Yun-xia(石云霞),
LU Yan-li(卢艳丽), WANG Yong-xin(王永欣)
588
Electro-oxidation treatment of Sn/PANI electrode and electrocatalytic activity of Pt/Sn hydroxide/PANI composite electrodes ZHOU Hai-hui(周海晖), PENG Zheng(彭 铮), JIAO Yong-gang(焦勇刚),
LIAO Jie(廖 杰), KUANG Ya-fei(旷亚非)
593
Synthesis and fluorescence properties of Tb(Ⅲ) complexes with pyridine-2,6-dicarboxylic acid derivatives TANG Rui-ren(唐瑞仁), ZHENG You-hu(郑由浒), GU Guo-liang(顾国梁) 599
Separation of baicalin from Scutellaria Baicalensis Georgi with polyamide CHI Ru-an(池汝安), , ZHOU Fang(周 芳), , HUANG Kun(黄 琨), ZHANG Yue-fei(张越非) 606
Reaction of erythromycin with dissolved oxygen on gold nanoparticle-modified glassy carbon electrodes LI Xue(李 雪), FU Ying(付 颖), WANG Jian-xiu(王建秀),
LÜ Hui-dan(吕慧丹), XU Mao-tian(徐茂田)
612
Electrochemical behavior of CoCl2 in ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ZHOU Zhou(周 舟), HE De-liang(何德良), CUI Zheng-dan(崔正丹),
ZHONG Jian-fang(钟建芳), LI Guo-xi(李国希)
617
Effect of tetracarbon additives on gibbsite precipitation from seeded sodium aluminate liquor ZENG Ji-shu(曾纪术), YIN Zhou-lan(尹周澜), CHEN Qi-yuan(陈启元) 622
Analysis of four tobacco-specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke of Virginia cigarettes by LC- MS/MS WU Ming-jian(吴名剑), , DAI Yun-hui(戴云辉), , TUO Su-xing(庹苏行),
HU Nian-nian(胡念念), LI Yong(李 勇), CHEN Xiao-ming(陈小明)
627
Mine Engineering and Metallurgical Engineering
Numerical analysis of tunnel reinforcing influences on failure process of surrounding rock under explosive stress waves ZUO Yu-jun(左宇军), , TANG Chun-an(唐春安), ZHU Wan-cheng(朱万成),
LI Di-yuan(李地元), LI Shu-cai(李术才)
632
Cavity 3D modeling and correlative techniques based on cavity monitoring LUO Zhou-quan(罗周全), LIU Xiao-ming(刘晓明),
ZHANG Bao(张 保), LU Hao(鹿 浩), LI Chang(李 畅)
639
Hydraulic calculation of gravity transportation pipeline system for backfill slurry ZHANG Qin-li(张钦礼), HU Guan-yu(胡冠宇), WANG Xin-min(王新民) 645
Bioleaching of marmatite using moderately thermophilic bacteria ZHOU Hong-bo(周洪波), , LIU Fei-fei(刘飞飞), ZOU Ying-qin(邹颖钦),
ZENG Xiao-xi(曾晓希), QIU Guan-zhou(邱冠周),
649
Removal of anionic ions from single material solution by bauxite tailings modified with FeCl3•6H2O LAN Ye(兰 叶), WANG Yu-hua(王毓华), HUANG Chuan-bing(黄传兵) 656
Dispersion mechanism of nano-magnetite coated with oleate in aqueous carrier HU Yue-hua(胡岳华), LIU Jian-ping(刘建平), XU Jing(徐 竸), WANG Dian-zuo(王淀佐) 663
Anode oxidation of HCHO in THPED-containing electroless copper plating solution ZHENG Ya-jie(郑雅杰), XIAO Fa-xin(肖发新), , ZOU Wei-hong(邹伟红), WANG Yong(王 勇) 669
Comparison of capacitive behavior of activated carbons with different pore structures in aqueous and nonaqueous systems ZHOU Shao-yun(周邵云), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),
GUO Hua-jun(郭华军), PENG Wen-jie(彭文杰)
674
Leaching kinetics of low grade zinc oxide ore in NH3-NH4Cl-H2O system WANG Rui-xiang(王瑞祥), , TANG Mo-tang(唐谟堂), YANG Sheng-hai(杨声海),
ZHAGN Wen-hai(张文海), TANG Chao-bo(唐朝波),
HE Jing(何 静), YANG Jian-guang(杨建广)
679
Electromechanical Engineering and Information Engineering
Ultrasonic power features of wire bonding and thermosonic flip chip bonding in microelectronics packaging LI Jun-hui(李军辉), , , HAN Lei(韩 雷), , ZHONG Jue(钟 掘), 684
Thermo-mechanical fatigue reliability optimization of PBGA solder joints based on ANN-PSO ZHOU Ji-cheng(周继承), , XIAO Xiao-qing(肖小清), , EN Yun-fei(恩云飞),
CHEN Ni(陈 妮), WANG Xiang-zhong(王湘中)
689
Artificial emotional model based on finite state machine MENG Qing-mei(孟庆梅), WU Wei-guo(吴伟国) 694
Fault detection of excavator’s hydraulic system based on dynamic principal component analysis HE Qing-hua(何清华), HE Xiang-yu(贺湘宇), ZHU Jian-xin(朱建新) 700
Analysis and modeling of error of spiral bevel gear grinder based on multi-body system theory CHEN Shu-han(陈书涵), YAN Hong-zhi(严宏志), MING Xing-zu(明兴祖), 706
Non-fragile delay-dependent H∞ control of linear time-delay system with uncertainties in state and control input XIAO Shen-ping(肖伸平), , WU Min(吴 敏) , SHE Jin-hua(佘锦华) 712
Delay-independent decentralized H control for multi-channel discrete-time systems with uncertainties CHEN Ning(陈 宁), GUI Wei-hua(桂卫华), CHEN Song-qiao(陈松乔) 720
A novel recurrent neural network forecasting model for power intelligence center LIU Ji-cheng(刘吉成), NIU Dong-xiao(牛东晓) 726
Mining association rules in incomplete information systems LUO Ke(罗 可), WANG Li-li(王丽丽), , TONG Xiao-jiao(童小娇) 733
Fast recognition algorithm of underwater micro-terrain based on ultrasonic detection LUO Bo-wen(罗柏文), ZHOU Zhi-jin(周知进), BU Ying-yong(卜英勇), ZHAO Hai-ming(赵海鸣) 738


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号