自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 15    No. 6    December 2008


Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Effect of CaO doping on corrosion resistance of Cu/(NiFe2O4-10NiO) cermet inert anode for aluminum electrolysis LAI Yan-qing(赖延清), HUANG Li-feng(黄礼峰), TIAN Zhong-liang(田忠良),WANG Jia-wei(王家伟), ZHANG Gang(张 刚), ZHANG Yong(张 勇) 743
Synthesis and coloring properties of Cd(S1xSex) pigments by precipitate-hydrothermal method SONG Xiao­lan(宋晓岚), PENG Lin(彭 林), DING Yi(丁 意), QIU Guan­zhou(邱冠周) 748
Pyrolysis of furfural-acetone resin as matrix precursor for new carbon materials XIA Lun-gang(夏伦刚), ZHANG Hong-bo(张红波), XIONG Xiang(熊 翔), ZUO Jin-lü(左劲旅), YIN Jian(尹 健) 753
Fabrication and anodic polarization behavior of lead-based porous anodes in zinc electrowinning ZHONG Shui-ping(衷水平), LAI Yan-qing(赖延清), JIANG Liang-xing(蒋良兴), LÜ Xiao-jun(吕晓军), CHEN Pei-ru(陈佩如), LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔) 757
Solvothermal preparation and characteristics of Sn-doped In2O3 GU Ying-ying(古映莹), QIN Li-ping(秦利平), WANG Man-juan(王曼娟), LIU Xue-ying(刘雪颖) 763
Preparation of fluorescence starch-nanoparticle and its application as plant transgenic vehicle LIU Jun(刘 俊), WANG Feng-hua(王凤华), WANG Ling-ling(王玲玲), XIAO Su-yao(肖苏尧), TONG Chun-yi(童春意),TANG Dong-ying(唐冬 768
Improvement of Prandtl mixing length theory and application in modeling of turbulent flow in circular tubes LUO Xiao(罗 潇), LIU Ping-le(刘平乐), LUO He-an(罗和安) 774
Flame retardancy effect of surface-modified metal hydroxides on linear low density polyethylene KONG Xiang-jian(孔祥建), LIU Shu-mei(刘述梅), ZHAO Jian-qing(赵建青) 779
Analysis of volatile components in herbal pair herba schizonepetae-ramulus cinnamomi HU Chun-di(胡春弟), LI Xiao-ru(李晓如), YU Lian-fang(余莲芳), XU Guang-wei(徐光伟), LIU Shao-yin(刘少印), LIANG Yi-zeng(梁逸曾) 791
Synthesis of mesoporous cerium-zirconium mixed oxides by hydrothermal templating method WANG Man-juan(王曼娟), GU Ying-ying(古映莹), QIN Li-ping(秦利平), LI Jin-lin(李金林), XU Wen-yang(徐文泱) 796
Mine Engineering and Metallurgical Engineering
Cemented backfilling technology with unclassified tailings based on vertical sand silo WANG Xin-min(王新民), ZHAO Bin(赵 彬), ZHANG Qin-li(张钦礼), XU Dong-sheng(徐东升) 801
Thermal decomposition behaviour of polyacrylamidomethyltrimethyl ammonium chloride in red mud separation process HU Hui-ping(胡慧萍), ZHANG Kun-yu(张琨瑜), ZHANG Li-juan(张丽娟), CHEN Qi-yuan(陈启元) 808
Current efficiency improvement of Zn-Fe alloy electrodeposition by
hydrogen inhibitor
WANG Yun-yan(王云燕), XIAO Hai-juan(肖海娟), CHAI Li-yuan(柴立元) 814
Electrical conductivity of (Na3AlF6-40%K3AlF6)-AlF3-Al2O3 melts HUANG You-guo(黄有国), LAI Yan-qing(赖延清), TIAN Zhong-liang(田忠良), LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔), LI Qing-yu(李庆余) 819
Selective leaching of chromium-containing slag by HCl YANG Zhi-hui(杨志辉), CHAI Li-yuan(柴立元), WANG Yun-yan(王云燕),ZHAO Kun(赵 堃), SHU Yu-de(舒余德) 824
Structure characterization and electrochemical properties of
new lithium salt LiODFB for electrolyte of lithium ion batteries
GAO Hong-quan(高宏权), ZHANG Zhi-an(张治安), LAI Yan-qing(赖延清),LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔) 830
Recovery of indium and lead from lead bullion HE Jing(何 静), WANG Rui-xiang(王瑞祥), LIU Wei(刘 维) 835
Slagging characteristics of molten coal ash on silicon-aluminum combustion liners of boiler HE Jin-qiao(何金桥), SHI Zhang-ming(时章明), CHEN Dong-lin(陈冬林), JIANG Xian-liang(蒋显亮), YAN Xiao-zhong(鄢晓忠) 840
Electromechanical Engineering and Information Engineering
Elitism-based immune genetic algorithm and its application to
optimization of complex multi-modal functions
TAN Guan-zheng(谭冠政), ZHOU Dai-ming(周代明), JIANG Bin(江 斌), DIOUBATE Mamady I 845
Micro-process model of hydraulic shock absorber with abnormal structural noise SHU Hong-yu(舒红宇), ZHANG Wei-wei(张伟伟), FENG Yu(冯 彧) 853
Swarm intelligence based dynamic obstacle avoidance for mobile robots under unknown environment using WSN XUE Han(薛 晗), MA Hong-xu(马宏绪) 860
Impacts of flexible obstructive working environment on dynamic performances of inspection robot for power transmission line XIAO Xiao-hui(肖晓晖), WU Gong-ping(吴功平), DU E(杜 娥), LI San-ping(李三平) 869
Retrieval of canopy biophysical variables from remote sensing data using contextual information XIAO Zhi-qiang(肖志强), WANG Jin-di(王锦地), LIANG Shun-lin(梁顺林), QU Yong-hua(屈永华), WAN Hua-wei(万华伟) 877
New two-dimensional fuzzy C-means clustering algorithm for image segmentation ZHOU Xian-cheng(周鲜成), SHEN Qun-tai(申群太), LIU Li-mei(刘利枚) 882
Civil Engineering
Simulation of failure process of jointed rock ZHANG Xiu-li(张秀丽), JIAO Yu-yong(焦玉勇), ZHAO Jian(赵 坚) 888
Large-scale direct shear testing of geocell reinforced soil WANG Yi-min(汪益敏), CHEN Ye-kai(陈页开), LIU Wei(刘 炜) 895
Fast algorithm and numerical simulation for ray-tracing in 3D structure GAO Er-gen(高尔根), ZHANG An-jia(张安家), HAN Uk, SONG Shu-yun(宋淑云), ZHAI Yong-bo(翟永波) 901
Displacement and deformation analysis for uplift piles YANG Xiao-li(杨小礼), ZOU Jin-feng(邹金锋) 906


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号