自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 16    No. 1    February 2009


Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Development of magnetocaloric materials in room temperature magnetic refrigeration application in recent six years LIU Min(刘 敏) , YU Bing-feng(俞炳丰) 1
High temperature cyclic oxidation behavior of Y2O3-ZrO2 thermal barrier coatings irradiated by high-intensity pulsed ion beam WANG Yi-qi(王一奇), LEI Ming-kai(雷明凯), AFSAR A M, SONG J I 13
Simulation of dynamic recrystallization for aluminium alloy 7050 using cellular automaton HUANG Shi-quan(黄始全), YI You-ping(易幼平), LIU Chao(刘 超) 18
High temperature plastic deformation behavior of non-oriented electrical steel XIAO Yu-de(肖于德),LI Min(李 敏), WANG Wei(王 伟),
ZHOU Juan(周 娟), WU Guang-liang(吴光亮), PENG Yue-ming(彭跃明)
25
Thermodynamic reassessment of Ga-Hg and Mg-Hg systems FENG Yan(冯 艳), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群), LIU Hua-shan(刘华山) 32
Corrosion resistance of cerium conversion film electrodeposited on Mg-Gd-Y-Zr magnesium alloy Yi jian-long(易建龙), Zhang Xin-ming(张新明), Chen Ming-an(陈明安),
Gu Rui(古 瑞), DENG Yun-lai(邓运来)
38
Carburization of ferrochromium metals in chromium ore fines
containing coal during voluminal reduction by microwave heating
CHEN Jin(陈 津), ZHAO Jing(赵 晶), ZHANG Meng(张 猛),
YAN Hong(晏 泓), ZHOU Jian-xiong(周剑雄)
43
Preparation and mechanical properties of polypropylene fiber reinforced calcined kaolin-fly ash based geopolymer ZHANG Zu-hua(张祖华), YAO Xiao(姚 晓), ZHU Hua-jun(诸华军),
HUA Su-dong(华苏东), CHEN Yue(陈 悦)
49
Identification and fermentation optimization of protopectinase-overproducing strain Aspergillus niger CD−01 for pectin production XIA Jin-lan(夏金兰), MENG Hao(孟 浩), WANG Run-min(王润民),
ZHANG Cheng-gui(张成桂), XIONG Jing(熊 晶), NIE Zhen-yuan(聂珍媛),
53
Electrochemical behavior of K3Fe(CN)6 in water-in-oil microemulsion Zhou Hai-hui(周海晖), Zeng Wei(曾 伟), Ying Xiao-fang(英晓芳),
Zeng Jin-xiang(曾金祥), LI Dan(李 丹), Chen Jin-hua(陈金华), Kuang Ya-fei(旷亚非)
61
Synthesis and property of temperature and pH sensitive xanthan–MA/PNIPAAm hydrogels LONG Qing-de(隆清德), PAN Chun-yue(潘春跃), MENG Yan-hua(孟艳华),
ZHANG Bao-jin(张报进), XU Cheng-xi(许晨曦)
66
Electron bandstructure of kaolinite and its mechanism of flotation using dodecylamine as collector XIA Liu-yin(夏柳荫), ZHONG Hong(钟 宏), LIU Guang-yi(刘广义), LI Xin-gang(李鑫钢) 73
One-pot synthesis and structural characterization of urea-isobutyraldehyde-formaldehyde resin ZHANG Yi-fu(张一甫), ZENG Xing-rong(曾幸荣) 80
Mine Engineering,Metallurgical Engineering and Environmental Engineering
Measurements of in situ stress and mining-induced stress in Beiminghe Iron Mine of China OUYANG Zhen-hua(欧阳振华), LI Chang-hong(李长洪), XU Wan-cai(徐万才), LI Hao-jie(李昊洁) 85
Preparation and electrochemical characterization of activated carbons by chemical-physical activation ZHANG Zhi-an(张治安), CUI Mu(崔 沐), LAI Yan-qing(赖延清),
LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔)
91
Digital characterization and mathematic model of sodium penetration into cathode material for aluminum electrolysis LÜ Xiao-jun(吕晓军), LI Qing-yu(李庆余), LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李 劼) 96
Removal of Cr(Ⅲ) and Cr(Ⅵ) from aqueous solution by adsorption on sugarcane pulp residue YANG Zhi-hui (杨志辉), WANG Bing(王 兵), CHAI Li-yuan(柴立元), WANG Yun-yan(王云燕),
WANG Hai-ying(王海鹰), SU Chang-qing(苏长青)
101
Influence factors analysis of removing heavy metals from multiple metal-contaminated soils with different extractants XIA Wen-bin(夏文斌), LI Xin(李 欣), GAO Hui(高 慧), HUANG Bao-rong(黄宝荣),
ZHANG Hui-zhi(张慧智), LIU Yun-guo(刘云国), ZENG Guang-ming(曾光明), FAN Ting(樊 霆)
108
Mechanical Engineering,Control Science and Engineering
Seismic response analysis for equatorial diagnostic port plug of international thermonuclear experimental reactor YU Dong-man(余东满), YAO Da-mao(姚达毛), XIE Han(谢 韩), BAO Li-man(鲍立曼), XU Tie-jun(许铁军), PENG Yu-hua(彭玉华), LIU Su- 112
Complete geometric nonlinear formulation for rigid-flexible coupling dynamics LIU Zhu-yong(刘铸永), HONG Jia-zhen(洪嘉振), LIU Jin-yang(刘锦阳) 119
Geological Engineering and Civil Engineering
Effective loading algorithm associated with explicit dynamic relaxation method for simulating static problems ZHAO Chong-bin(赵崇斌), PENG Sheng-lin(彭省临),
LIU Liang-ming(刘亮明), HOBBS B E, ORD A
125
Directly searching method for slip plane and its influential factors based on critical state of slope Lin Hang(林 杭), CAO Ping(曹 平), GONG Feng-qiang(宫凤强), LI Jiang-teng(李江腾), GUI Yi-lin(桂易林) 131
Three-dimensional forward modeling for magnetotelluric sounding by finite element method TONG Xiao-zhong(童孝忠), LIU Jian-xin(柳建新), XIE Wei(谢 维), XU Lin-hua(徐凌华),
GUO Rong-wen(郭荣文), CHENG Yun-tao(程云涛)
136
Strength of copolymer grouting material based on orthogonal experiment CHEN Yong-gui(陈永贵), YE Wei-min(叶为民), ZHANG Ke-neng(张可能) 143
Seepage-stress coupling constitutive model of anisotropic soft rock ZHANG Xiang-xia(张向霞), YANG Lin-de(杨林德), YAN Xiao-bo(闫小波) 149
Energy and Power Engineering,Traffic and Transportation Engineering
Application of empirical mode decomposition based energy ratio to vortex flowmeter state diagnosis SUN Zhi-qiang(孙志强), ZHANG Hong-jian(张宏建) 154
Main influencing factors and coal fly ash characteristics of gasoues fuel reburning process SU Sheng(苏 胜), XIANG Jun(向 军), SUN Lu-shi(孙路石), HU Song(胡 松) 160
Formation mechanism of aerodynamic drag of high-speed train and some reduction measures TIAN Hong-qi(田红旗) 166
Bi-level programming model for reconstruction of urban branch road network SHI Feng(史 峰), HUANG En-hou(黄恩厚), CHEN Qun(陈 群), WANG Ying-zi(王英姿) 172


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号