自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 12    No. 1    February 2005


Content
Preparation and characterization of poly(D,L-lactide) and
its porous biomaterials
ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), RUAN Jian-ming(阮建明), HUANG Bai-yun(黄伯云),
LI Ya-jun(李亚军), ZOU Jian-peng(邹俭鹏), ZHANG Hai-bo(张海波)
1
Structural characteristics of spherical Ni(OH)2and
its charge/discharge process mechanism
PENG Mei-xun(彭美勋), SHEN Xiang-qian(沈湘黔),
WANG Ling-seng(王零森), WEI Ya-hui(危亚辉)
5
Fabrication of GaN films through reactive reconstruction of
magnetron sputtered ZnO/Ga2O3
GAO Hai-yong(高海永), ZHUANG Hui-zhao(庄惠照), XUE Chen-shan(薛成山),
DONG Zhi-hua(董志华), HE Jian-ting(何建廷), LIU Yi-an(刘亦安),
WU Yu-xin(吴玉新), TIAN De-heng(田德恒)
9
Local segregation in Cu-In precursors and its
effects on microstructures of selenized CuInSe2thin films
FANG Ling(方 玲), ZHANG Gong(张 弓), ZHUANG Da-ming(庄大明),
ZHAO Ming(赵 明), WU Min-sheng(吴敏生)
13
Optimization analysis on gap size of molding for Pb-GF composite wire FANG Wen-bin(房文斌), SUN Hong-fei(孙宏飞), GENG Yao-hong(耿耀宏),
WANG Er-de(王尔德), HAN Fei(韩 飞)
17
Influence of welding parameters on nitrogen content in
welding metal of 32Mn-7Cr-1Mo-0.3N austenitic steel
FU Rui-dong(付瑞东), QIU Liang(邱 亮), WANG Cun-yu(王存宇),
WANG Qing-feng(王青峰), ZHENG Yang-zeng(郑炀曾)
22
Characterization of EBPVD micro-layer composites and
simulation of its internal stress state
SHI Li-ping(史丽萍), HE Xiao-dong(赫晓东) 27
Preparation of BN/SiO2ceramics by PIP method WANG Jing(王 静), WEN Guang-wu(温广武), MENG Qing-chang(孟庆昌) 31
Influence of isothermal quenching of LAMC CrMnSi cast steel
on impact toughness
JIN Bao-shi(金宝士), HUANG Zhi-qiu(黄志求), SHEN Da-dong(沈大东) 35
Magnetostrictive distortion in Pr0.15TbxDy0.85-xFe2
polycrystals by X-ray diffraction
MENG Fan-bin(孟凡斌), LI Yang-xian(李养贤), CHEN Gui-feng(陈贵锋),
LIU He-yan(刘何燕), QU Jing-ping(曲静萍), CHEN Jing-lan(陈京兰
39
Microstructure and properties of novel polarization maintaining fiber LI Mei-cheng(李美成), LIU Li-hua(刘礼华), XUE Jian-jun(薛建军),
XIAO Tian-peng(肖天鹏), LIANG Le-tian(梁乐天), ZHAO Lian-cheng(赵连
42
Solvent extraction of copper and zinc from
bioleaching solutions with LIX984 and D2EHPA
LAN Zhuo-yue(蓝卓越), HU Yue-hua(胡岳华),LIU Jian-she(柳建设), WANG Jun(王 军) 45
Mild oxidation treatment of graphite anode for Li-ion batteries GUO Hua-jun(郭华军), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),
PENG Wen-jie(彭文杰), GUO Yong-xing(郭永兴)
50
Removal of organic matter from H2TaF7solution by adsorption LI Qing-gang(李青刚), ZHOU Kang-gen(周康根), ZHANG Qi-xiu(张启修) 55
Low pressure synthesis of boron nitride with
(C2H5)2O·BF3 and Li3N precursor
WANG Shao-bo(王少波), XU Xiao-wei(徐晓伟), FAN Hui-li(范慧丽), LI Yu-ping(李玉萍) 60
Synthesis and application of antimony pent(isooctyl thioglycollate) LIU You-nian(刘又年), LI Hong-bing(李红兵), SHU Wan-gen(舒万艮), CHEN Qi-yuan(陈启元) 64
Preparation and characterization of poly(lithium acrylate-arcylonitrile)/
LiClO4-LiNO3-LiBr solid polymer electrolytes
PAN Chun-yue(潘春跃), YUAN Yun-lan(袁云兰), CHEN Zhen-hua(陈振华),
XU Xian-hua(徐先华), ZHANG Jian(张 坚)
68
Stability and structural dimension of access mechanized panel LUO Yi-zhong(罗一忠), WU Ai-xiang(吴爱祥), WANG Hong-jiang(王洪江), LIU Xiang-ping(刘湘平) 73
Mobility factors of cracked ore in vibrating-ore draw shafts WU Ai-xiang(吴爱祥), JIANG Li-chun(姜立春), CHEN Jia-sheng(陈嘉生) 78
Numerical simulation for sheet metal forming process of
16Mn blade of large concrete-mixer truck
WANG Jin-hong(王锦红), XIA Wei(夏 伟), ZHOU Zhao-yao(周照耀),
CHEN Wei-ping(陈维平), YUN Jian-guo(郧建国)
83
Soft sensor for ratio of soda to aluminate based on
PCA-RBF multiple network
GUI Wei-hua(桂卫华), LI Yong-gang(李勇刚), WANG Ya-lin(王雅琳) 88
Active set truncated-Newton algorithm for
simultaneous optimization of distillation column
LIANG Xi-ming(梁昔明) 93
Two-stage numerical simulation for temperature profile
in furnace of tangentially fired pulverized coal boiler
ZHOU Nai-jun(周乃君), XU Qiong-hui(徐琼辉), ZHOU Ping(周 萍) 97
Catastrophe analysis on pillar instability considered mining effect LI Jiang-teng(李江腾), CAO Ping(曹 平) 102


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号