自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 19    No. 6    June 2012


Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Structural, thermodynamics and elastic properties of Mg17Al12, Al2Y and Al4Ba phases by first-principles calculations HUANG Zhi-wei(黄志伟), ZHAO Yu-hui(赵宇辉), HOU Hua(侯华),
ZHAO Yu-hong(赵宇宏), NIU Xiao-feng(牛晓峰), HAN Pei-de(韩培德)
1475
Modeling of radiative properties of metallic microscale rough surface WANG Ai-hua(王爱华), CAI Jiu-ju(蔡九菊) 1482
Metal magnetic memory field characterization at early fatigue damage based on modified Jiles−Atherton model XU Ming-xiu(徐明秀), XU Min-qiang(徐敏强), LI Jian-wei(李建伟), XING Hai-yan(邢海燕) 1488
Influence of Yb2O3 doping on microstructural and electrical properties of ZnO−Bi2O3-based varistor ceramics XU Dong(徐东), TANG Dong-mei(唐冬梅), LIN Yuan-hua(林元华),
JIAO Lei(焦雷), ZHAO Guo-ping(赵国平), CHENG Xiao-nong(程晓
1497
Dispersion of SiC particles in mechanical stirring of A356-SiCp liquid ZHANG Jun(张君), ZHANG Peng(张鹏), DU Yun-hui(杜云慧), YAO Sha-sha(姚莎莎) 1503
Softening interstage annealing of austenitic stainless steel sheets for stamping processes HAN Fei(韩飞), LIN Gao-yong(林高用), HU Meng(胡猛),
WANG Shi-peng(王世鹏), PENG Da-shu(彭大暑), ZHOU Qing(周青)
1508
Preparation and biocompatibility evaluation of poly(D, L-lactide-co-glycine) HU Yao-ping(胡耀平), CAO Lei-jian(曹雷健), GU Li(谷俐),
LI Qing-hua(李清华), SHEN Hong-xia(沈红霞), ZHENG Tao(郑涛)
1517
Mechanical Engineering, Control Science and Information Engineering
Design of motion control of dam safety inspection underwater vehicle SUN Yu-shan(孙玉山), WAN Lei(万磊), GAN Yong(甘永),
WANG Jian-guo(王建国), JIANG Chun-meng(姜春萌)
1522
Dynamic analysis and simulation of four-axis forced synchronizing banana vibrating screen of variable linear trajectory LIU Chu-sheng(刘初升), ZHANG Shi-min(张士民), ZHOU Hai-pei(周海沛), LI Jun(李珺),
XIA Yun-fei(夏云飞), PENG Li-ping(彭利平), WANG Hong(王宏)
1530
A novel grasping force control strategy for multi-fingered prosthetic hand ZHANG Ting(张庭), JIANG Li(姜力), LIU Hong(刘宏) 1537
Stability of motion state and bifurcation properties of planetary gear train LI Tong-jie(李同杰), ZHU Ru-peng(朱如鹏), BAO He-yun(鲍和云), XIANG Chang-le(项昌乐) 1543
Micro-motion effect in inverse synthetic aperture radar imaging of ballistic mid-course targets ZOU Fei(邹飞), FU Yao-wen(付耀文), JIANG Wei-dong(姜卫东) 1548
Clock-based RAIM method and its application in GPS receiver positioning TENG Yun-long(滕云龙), SHI Yi-bing(师奕兵) 1558
Extended consensus analysis of multi-agent systems with switching topologies PAN Huan(潘欢), NIAN Xiao-hong(年晓红), GUO Ling(郭凌) 1564
Efficient multiuser detector based on box-constrained dichotomous coordinate descent and regularization QUAN Zhi(全智), LIU Jie(刘杰) 1570
Adaptive clustering hierarchy routing for delay tolerant network TAO Yong(陶勇), WANG Xiao-fang(王晓方) 1577
Energy and Power Engineering, Environmental Engineering and Mine Engineering
Performance evaluation of a diesel engine by using producer gas from some under-utilized biomass on dual-fuel mode of diesel cum producer gas D. K. Das, S. P. Dash, M. K. Ghosal 1583
Experimental assessment of two-phase bubble pump for solar water heating CHUNG Han-shik, WOO Ju-sik, SHIN Yong-han, KIM Jun-hyo, JEONG Hyo-min 1590
Identification of contamination source in water distribution network based on consumer complaints TAO Tao(陶涛), HUANG Hai-dong(黄海东), XIN Kun-lun(信昆仑), LIU Shu-ming(刘书明) 1600
Heat transfer analysis and experimental verification of cast heat exchanger YU Jie(俞洁), DONG Lei(董蕾), ZHANG Huan(张欢), YOU Shi-jun(由世俊) 1610
Simulation of liquid-gas flow in full-scale Caroussel oxidation ditch with surface aeration LI Zhen-liang(李振亮), GUO Li-sha(郭丽莎), ZHANG Dai-jun(张代钧), XU Dan-yu(许丹语) 1615
Influence factors on thermal conductivity of ammonia-water nanofluids YANG Liu(杨柳), DU Kai(杜垲), ZHANG Xiao-song(张小松) 1622
Space heating and hot water demand analysis of dwellings connected to district heating scheme in UK R. Burzynski, M. Crane, R. Yao, V. M. Becerra 1629
Impact of light-weight external thermal insulation materials on building surrounding thermal environment in summer LI Nan(李楠), LUO Guo-zhi(罗国志), LI Bai-zhan(李百战), HUANG Yan-qi(黄彦祺) 1639
Analyses on performances of heat and multilayer reflection insulators LEE Moo-jin, LEE Kang-guk, SEO Won-duck 1645
Quantitative evaluation of urban park cool island factors in mountain city LU Jun(卢军), LI Chun-die(李春蝶), YANG Yong-chuan(杨永川), 1657
An active pipe-embedded building envelope for utilizing low-grade energy sources XIE Jun-long(谢军龙), ZHU Qiu-yuan(朱求源), XU Xin-hua(徐新华) 1663
Extreme air pollution events: Modeling and prediction ZHOU Song-mei(周松梅), DENG Qi-hong(邓启红), LIU Wei-wei(刘蔚巍) 1668
Pretreatment of hypersaline mustard wastewater with integrated bioreactor HE Qiang(何强), ZHANG Ting-ting(张婷婷), CHAI Hong-xiang(柴宏祥),
YANG Shi-wei(杨士伟), ZHOU jian(周健), DU Guo-jun(杜国军)
1673
Magnetic field assisted electrocatalytic oxidation of organic pollutants in electroplating wastewater WANG Zhen(王震), YE Kuan-wei(叶宽伟), YANG Zhe(杨哲), XIA Zhe-tao(夏哲韬),
LUO Qin-qin(骆沁沁), WAN Xian-kai(万先凯), SHI Hui-xiang(史惠祥)
1679
Dyestuff wastewater treatment by combined SDS-CuO/TiO2
photocatalysis and sequencing batch reactor
XU Xuan(徐璇), JI Fang-ying(吉芳英), FAN Zi-hong(范子红),
HE Li(何莉), HU Xue-bin(胡学斌), ZHANG Kun(张琨)
1685
Improvement of chromium biosorption through protoplast electrofusion between Candida tropicalis and Candida lipolytica HE Bao-yan(何宝燕), YIN Hua(尹华), YANG Feng(杨峰), YE Jin-shao(叶锦韶),
PENG Hui(彭辉), LU Xian-yan(卢显妍),
1693
Flotation and surface modification characteristics of galena,sphalerite and pyrite in collecting-depressing-reactivating system T. H. PAK, SUN Ti-chang(孙体昌), XU Cheng-yan(徐承焱), Y. H. JO 1702
Adsorption mechanism of mixed salicylhydroxamic acid and tributyl phosphate collectors in fine cassiterite electro-flotation system QIN Wen-qing(覃文庆), REN Liu-yi(任浏祎), XU Yang-bao(徐阳宝), WANG Pei-pei(王佩佩), MA Xi-hong(马喜红) 1711
Bioleaching of chalcopyrite by Leptospirillum ferriphilum HU Ke-ting(胡可婷), GU Guo-hua(顾帼华), LI Shuang-ke(李双棵), QIU Guan-zhou(邱冠周) 1718
Mathematical models and expert system for grate-kiln process of iron ore oxide pellet production. Part II: Rotary kiln process control FAN Xiao-hui(范晓慧), WANG Yi(王祎), CHEN Xu-ling(陈许玲) 1724
Geological Engineering, Civil Engineering
Carbon and oxygen isotope characteristics of foraminiferan from northern South China Sea sediments and their significance to
late Quaternary hydrate decomposition
LEI Huai-yan(雷怀彦), CAO Chao(曹超), OU Wen-jia(欧文佳),
GONG Chu-jun(龚楚君), SHI Chun-xiao(史春潇)
1728
Sources and control factors of rare earth elements in Late Permian mudstones, Southwest China XIAO Ming-guo(肖明国), Zhuang Xin-guo(庄新国), Yi Wei(易炜), Mao Wan-hui(毛婉慧) 1741
Design parameter optimization of beam foundation on soft soil layer with nonlinear finite element WEI Hong-wei(魏红卫),WU Ya-zhong(吴亚中), YU Ze-hong(喻泽红) 1753
Inverse procedure for determining model parameter of soils using real-coded genetic algorithm LI Shou-ju(李守巨), SHAO Long-tan(邵龙潭), WANG Ji-zhe(王吉喆), LIU Ying-xi(刘迎曦) 1764


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号